...inna...

34 teksty – auto­rem jest ...in­na....

Chcę wyjechać...
Chcę zapomnieć...
Chcę zacząć wszys­tko od nowa...
Ale... nie mogę... 

myśl • 13 sierpnia 2018, 22:25

Za­pom­nieć już czas... Szko­da że nie umiem... 

myśl • 3 marca 2018, 17:57

Przy­pad­kiem się poznali...
Ale już zaw­sze o so­bie pamiętali... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 sierpnia 2017, 14:16

Na to co piękne, trze­ba czekać... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 sierpnia 2017, 23:03

Zaczęłam prosząc cie o po­moc... Skończyłeś dziękując za moją pomoc... 

myśl • 4 sierpnia 2017, 12:04

Na fb możesz mieć na­wet 300 zna­jomych...
Ale większość z nich to raczej nieznajomi... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 sierpnia 2017, 02:01

nie myśl ... po pros­tu to poczuj... poczuj ser­cem, bo ocza­mi nie dos­trzeżesz. Poczuj ser­cem, z kim łączy cię niewidzial­na więź... nie widzial­na więź, która nie poz­wa­la wam być, żyć osobno. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 czerwca 2017, 17:13

Nie jest ważny początek kłótni, ale jej koniec.
Czy pokłóce­ni pójdą w dwóch in­nych kierun­kach, czy pos­ta­nowią iść w jed­nym, razem... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 maja 2017, 17:06

Jak można...
Złapać ko­goś za rękę i ura­tować przed upad­kiem w dół, a później sa­memu go tam zepchnąć... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 maja 2017, 12:59

Związek nie kończy się na przy­jaźni, on się od niej zaczyna. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 maja 2017, 23:08
...inna...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność

13 sierpnia 2018, 22:25...inna... do­dał no­wy tek­st Chcę wy­jechać... Chcę za­pom­nieć... Chcę zacząć [...]

9 marca 2018, 22:07Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Nie war­to ciągnąć zna­jomości, [...]

4 marca 2018, 23:49...inna... sko­men­to­wał tek­st Nie war­to ciągnąć zna­jomości, [...]

3 marca 2018, 19:17Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Nie war­to ciągnąć zna­jomości, [...]

3 marca 2018, 17:57...inna... do­dał no­wy tek­st Zapomnieć już czas... Szko­da [...]

14 sierpnia 2017, 23:13...inna... sko­men­to­wał tek­st Przypadkiem się poz­na­li... Ale już [...]

13 sierpnia 2017, 23:19Cris sko­men­to­wał tek­st Przypadkiem się poz­na­li... Ale już [...]

11 sierpnia 2017, 23:16...inna... sko­men­to­wał tek­st piękni są ludzie nocą

9 sierpnia 2017, 21:22...inna... sko­men­to­wał tek­st Na to co piękne, [...]

9 sierpnia 2017, 21:20Irracja sko­men­to­wał tek­st Na to co piękne, [...]