...inna...

32 teksty – auto­rem jest ...in­na....

Przy­pad­kiem się poznali...
Ale już zaw­sze o so­bie pamiętali... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 sierpnia 2017, 14:16

Na to co piękne, trze­ba czekać... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 sierpnia 2017, 23:03

Zaczęłam prosząc cie o po­moc... Skończyłeś dziękując za moją pomoc... 

myśl • 4 sierpnia 2017, 12:04

Na fb możesz mieć na­wet 300 zna­jomych...
Ale większość z nich to raczej nieznajomi... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 sierpnia 2017, 02:01

nie myśl ... po pros­tu to poczuj... poczuj ser­cem, bo ocza­mi nie dos­trzeżesz. Poczuj ser­cem, z kim łączy cię niewidzial­na więź... nie widzial­na więź, która nie poz­wa­la wam być, żyć osobno. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 czerwca 2017, 17:13

Nie jest ważny początek kłótni, ale jej koniec.
Czy pokłóce­ni pójdą w dwóch in­nych kierun­kach, czy pos­ta­nowią iść w jed­nym, razem... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 maja 2017, 17:06

Jak można...
Złapać ko­goś za rękę i ura­tować przed upad­kiem w dół, a później sa­memu go tam zepchnąć... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 maja 2017, 12:59

Związek nie kończy się na przy­jaźni, on się od niej zaczyna. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 maja 2017, 23:08

Do­ceniaj blis­kich ci ludzi, sza­nuj ich, bądź gdy Cię pot­rze­bują, mów co do nich czu­jesz bo na­wet nie spos­trzeżesz gdy będzie już za późno, gdy każdy z was do­rośnie i każdy pójdzie w inną stronę. 

myśl • 16 maja 2017, 21:36

Jeśli chcesz po­wie­dzieć ko­muś ze jest ważny lub pot­rzeb­ny, to po pros­tu mu cza­sem podziękuj. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 maja 2017, 23:09
...inna...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność

14 sierpnia 2017, 23:13...inna... sko­men­to­wał tek­st Przypadkiem się poz­na­li... Ale już [...]

13 sierpnia 2017, 23:19Cris sko­men­to­wał tek­st Przypadkiem się poz­na­li... Ale już [...]

11 sierpnia 2017, 23:16...inna... sko­men­to­wał tek­st piękni są ludzie nocą

9 sierpnia 2017, 21:22...inna... sko­men­to­wał tek­st Na to co piękne, [...]

9 sierpnia 2017, 21:20Irracja sko­men­to­wał tek­st Na to co piękne, [...]

9 sierpnia 2017, 21:17...inna... sko­men­to­wał tek­st Na to co piękne, [...]

9 sierpnia 2017, 21:15Irracja sko­men­to­wał tek­st Na to co piękne, [...]

9 sierpnia 2017, 21:12...inna... sko­men­to­wał tek­st Na to co piękne, [...]

9 sierpnia 2017, 21:00Irracja sko­men­to­wał tek­st Na to co piękne, [...]

9 sierpnia 2017, 20:54...inna... sko­men­to­wał tek­st Na to co piękne, [...]